YÜKSEK ÜRETİM KAPASİTESİ

Tenda İlaç kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimsemiş yaptığı her işte, ürettiği her üründe ve sunduğu her hizmette en üst kalite düzeyini hedef almıştır.

Ayrıca Tenda İlaç tarafından kullanıma sunulan tüm ürünler, profesyonellerce bilimsel teknikler ile geliştirilmiştir. Tenda İlaç üretim tesisleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları, iş ortamının bakımı, insan kaynakları ile ilgili uygulamalar ve ilaç endüstrisi kurallarına uygun olarak çalışmayı sağlamak üzere yapılandırılmıştır.